Texas A&M University  -  College of Architecture

 Course Home
 Syllabus
 Lectures/Labs
 Readings
 Assignments
 Students/Gallery

Parametric Modeling in Design

Current Projects

Students Name Midterm Project Final Project
Emad Al-Qattan
Jiahe Bian
Craig Boney
Junfei Chen
Jae Shin Cho
Mitchell Dickinson
Hejing Feng
Bardia Jahangiri
Jungmin Kim
Qiushuo Li
Yuxian Li
Zhihuang Li
Jixing Liu
Jingwen Lu
Shaghayegh Taheri
Bitong Yang
Di Yang
Yue Yao
Zhixing Yu
Xi Zhan